Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2018

Jak zapytasz jak się trzymam, wiedz że nie trzymam się wcale. 
Nie wiem co ze sobą zrobić i nie wiem co będzie dalej.
Czuję ból w żołądku, w głowie, dziwnie mi bije serce.
Wiem że znasz to, ale ja mam dzisiaj tego dużo więcej.
Reposted fromnoone97 noone97

August 23 2018

Szukam czegoś, co mi się w tobie spodoba, lecz czasami nie warto szukać na siłę.
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336
Życie nie kończy się na jednym facecie. Jeden odejdzie, pojawi się drugi.
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336

August 21 2018

"Nie wiem czy potrafię ufać i to przykre, ufalem wielu bliskim, sprawili mi krzywdę" 
— Remek- Podaj mi rękę...
Reposted fromnoone97 noone97
Mam już dość, mam dość wiecznych porażek, rozczarowań, pretensji, udawania że wszystko jest w porządku.  
— NoOne
Reposted fromnoone97 noone97 vianoone97 noone97
Ludzie, dajcie mi po prostu kurwa święty spokój.
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336

Cień, mrok, otacza mnie pustka

 Łamane szkło przebija mi dłoń

 Odchodzę w ciszy

 Sił a, ból, tak głęboko we mnie

 Potrzebuję ci ę , właśnie teraz

 Przyjd ź do mnie, pomóż mi zapomnieć

— fragm ,,w umyśle'' nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336
Muszę wyładować na tobie emocje
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336
Czasami uwielbiam sprawiać innym ból.
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336

August 17 2018

Nie jest za późno by mówić przepraszam

— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336

August 01 2018

Nie można kogoś kochać tak samo jak za pierwszym razem
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336
Nie buduj zamku podejrzeń na jednym słowie
— Umberto Eco
Reposted fromnevermind336 nevermind336

July 25 2018

Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, ze osiagniecie go wymaga czasu.  Czas i tak uplynie.
Reposted fromnevermind336 nevermind336
Najlepszy czas na działanie jest teraz!
— Mark Fisher
Reposted fromnevermind336 nevermind336

July 22 2018

Moje serce zdobywają jego błękitne oczy
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336

June 25 2018

Zdobył moje serce przez swoje błękitne oczy
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336

June 10 2018

Mój chujowy charakter nie pozwala mi na to, aby z kimś być
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336

May 07 2018

Może gdy­bym miał większe mięśnie klat­ki pier­siowej, trud­niej byłoby dot­rzeć ko­bietom do mo­jego serca.
— Wolski
Reposted fromnevermind336 nevermind336
W mo­je mięśnie wbi­jają się os­tre pa­zury tych, którzy mówią: "To­bie się nie uda" tych, którzy nie mają marzeń tych, którzy już daw­no zap­rze­dali wiarę w sa­mych siebie. 
— nice
Reposted fromnevermind336 nevermind336
Fa­cet może być brzyd­ki, a ko­biety w ogóle te­go nie zauważą gdy ma błękit­ne oczy... 
Reposted fromnevermind336 nevermind336
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl