• noone97
 • nevermind336
 • mdd
 • eta
 • szukajacsiebie
 • getlow
 • littlecatherineinbigworld
 • rengas
 • zombiecamel
 • sexcuse-me
 • zlewkizpolewki
 • misery
 • vicious-circle
 • zapalniczka
 • liquirizja
 • into-the-blue
 • Scivolidinuovo
 • dyamihoke
 • zicherka
 • mylittleuniverse
 • Madsentropiahigh
 • viszys
 • promykiemslonca
 • kwiatpomaranczy
 • akledoma
 • kotzmarsa
 • kawazbozowa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

3622 45c3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viaMartwa13 Martwa13
8037 2b2b
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
4565 3c1e
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
9042 c1ee 500
Reposted fromCzarnyKaptur CzarnyKaptur viaMartwa13 Martwa13
1470 4dd9 500

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore viaMartwa13 Martwa13

April 22 2018

Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
0531 5d5d 500
Do celu w swoim tempie idę człap, człap człap
Powoli, konsekwentnie, tak buduję swój świat
I mi się nie śpieszy, bo mnie cieszy, co mam
Nigdy ponad stan
— Kękę

April 21 2018

0887 9583
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaintihar intihar
8967 4ddb 500
Reposted frompiehus piehus vialittlewhitelies littlewhitelies
Reposted fromshakeme shakeme viaover-land over-land
0297 aefe 500
Reposted frommyrla myrla viaoxygenium oxygenium
Włóczykij kiwnął głową potakująco. Siedział i robił łódki z trzciny, które następnie puszczał na wodę.
- Jak myślisz, dokąd one płyną? - zapytał Muminek.
- Tam gdzie mnie nie ma - odparł Włóczykij.
— W Dolinie Muminków
Reposted fromannika annika vianowaczi nowaczi
0455 cbb0
Reposted from4777727772 4777727772
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakinufa kinufa
0986 a962 500
,,Divergent''  Theo James
Reposted byvronkfilmowyblubraatagabreatheslow123
0962 956c 500
Reposted bysmutnazupafilmowyziviva-salvadoreshampainMartwa13bettersorrythansafexxdancingwithaghost21Luna12Cannonballlithiumowaaapluzyna

April 20 2018

Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.

— Leopold Tyrmand

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafabulous-lazy fabulous-lazy
Reposted frombluuu bluuu viameovv meovv
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl