• noone97
 • nevermind336
 • mdd
 • eta
 • szukajacsiebie
 • getlow
 • littlecatherineinbigworld
 • rengas
 • zombiecamel
 • sexcuse-me
 • zlewkizpolewki
 • misery
 • vicious-circle
 • zapalniczka
 • liquirizja
 • into-the-blue
 • Scivolidinuovo
 • dyamihoke
 • zicherka
 • mylittleuniverse
 • Madsentropiahigh
 • viszys
 • promykiemslonca
 • kwiatpomaranczy
 • akledoma
 • kotzmarsa
 • kawazbozowa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir via4777727772 4777727772
0161 d909 500
Reposted fromsmit smit
7788 9b68
Reposted fromsmit smit
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianowaczi nowaczi

June 12 2018

6157 421b 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viaSkydelan Skydelan
5996 17a5
Reposted fromSanthe Santhe viaBabson Babson
Reposted fromgruetze gruetze viatytek tytek

June 11 2018

0761 2ae3
Reposted fromsweety-creatures sweety-creatures viaBabson Babson
2926 0ba9
Reposted fromqb qb viajointskurwysyn jointskurwysyn
2661 6d00 500
0119 3e53
Reposted fromels els viatytek tytek
5185 825e 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viatytek tytek
2176 1c1d
7496 5ba4
Reposted fromLotte Lotte viatytek tytek
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viaskraweksiebie skraweksiebie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl