• mdd
 • eta
 • szukajacsiebie
 • getlow
 • littlecatherineinbigworld
 • rengas
 • zombiecamel
 • sexcuse-me
 • zlewkizpolewki
 • misery
 • vicious-circle
 • zapalniczka
 • liquirizja
 • into-the-blue
 • Scivolidinuovo
 • dyamihoke
 • zicherka
 • mylittleuniverse
 • Madsentropiahigh
 • viszys
 • promykiemslonca
 • kwiatpomaranczy
 • akledoma
 • kotzmarsa
 • kawazbozowa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

2947 8564 500

vonnegutgroupie:

Kurt Vonnegut kissing his first wife, Jane Cox.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaAboutToday AboutToday
6257 b6f2

bosquesapie:

Late Spring (1949) - Yasujirô Ozu

9509 9455
Reposted fromdrozdzi drozdzi viafatu fatu
Reposted fromFlau Flau viate-quiero te-quiero
6949 0e84

d-o-l-c-e:

poppyclub:

so smooth…

Reposted frombackground background viarawwwr rawwwr
0256 645f 500
Reposted fromirmelin irmelin viacynamon cynamon
3060 7e5b
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viacynamon cynamon

July 15 2017

3221 a500
Reposted fromgainaxing gainaxing viaPrzygnebiona Przygnebiona

July 13 2017

Niby lipiec, a w sercu listopad...
— otóż to...
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Oczami Mężczyzny
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viabrzask brzask
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viabrzask brzask
Reposted frombluuu bluuu viabrzask brzask
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viasmutnazupa smutnazupa
Reposted fromonlyladies onlyladies viabrzask brzask
1961 c0a0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabrzask brzask
1407 67f3
Reposted fromoutline outline viabrzask brzask
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromsfeter sfeter vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl