• noone97
 • nevermind336
 • mdd
 • eta
 • szukajacsiebie
 • getlow
 • littlecatherineinbigworld
 • rengas
 • zombiecamel
 • sexcuse-me
 • zlewkizpolewki
 • misery
 • vicious-circle
 • zapalniczka
 • liquirizja
 • into-the-blue
 • Scivolidinuovo
 • dyamihoke
 • zicherka
 • mylittleuniverse
 • Madsentropiahigh
 • viszys
 • promykiemslonca
 • kwiatpomaranczy
 • akledoma
 • kotzmarsa
 • kawazbozowa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

9718 560a 500
"Nie odnajdę szczęścia jeśli nie mam z kim sie dzielić."
- Paluch  
Reposted bysmutnazupa smutnazupa

November 22 2017

7383 092a 500
"Zgubić się to żaden wstyd, Wstydem jest nie szukać właściwej drogi."

3393 08dd 500
Reposted fromamatore amatore viapassionative passionative
0484 0ac9 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaszlugtime szlugtime
8838 15de 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaszlugtime szlugtime
5496 b2c0
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaszlugtime szlugtime
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaszlugtime szlugtime
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
W ciężkich chwilach przypomnij sobie, dlaczego się w Niej zakochałeś.
— Nicholas Sparks
Reposted fromlovvie lovvie viajointskurwysyn jointskurwysyn
6089 0296
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
5054 87a8
Reposted frommrcake47 mrcake47 viajointskurwysyn jointskurwysyn
o wszystkich dnia porach - Ty
— A. Osiecka
2400 c95c 500
Może też tak powinnam?
Reposted fromPatiszon Patiszon viapoolun poolun

November 21 2017

5364 289c 500
"Na szczęście pracujesz całe życie.
A na nieszczęście sekundę."
- Rahim  
3247 75ac
Reposted fromunco unco viapersona-non-grata persona-non-grata
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viajamaicanbeat jamaicanbeat
5253 b25a 500
Reposted fromamatore amatore viacouples couples
3204 e88d
Reposted fromkrzysk krzysk viaPrzygnebiona Przygnebiona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl