Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2017

January 04 2015

December 20 2014

Jeżeli mam jeszcze jakieś pytania, to tylko o to, jak długo można upadać
— Radek Kolago
Reposted frominto-the-blue into-the-blue

October 26 2014

3676 3131
Reposted fromviszys viszys

September 16 2014

chcę być idealna dla Ciebie, ale nie potrafię lub po prostu nigdy nie będę
nie wiem
ale proszę, pokaż mi, że Ci na mnie zależy
i proszę wybacz mi i proszę nie bądźmy już źli
Reposted fromviszys viszys

July 26 2014

4438 4d62 500
Reposted fromliquirizja liquirizja

June 17 2014

Kiedyś wyobrażałam sobie, że miłosć to jedno uczucie. Wielkie, wspaniałe, nieskomplikowane uczucie. Ale to nie było nic w tym rodzaju. Miłość składa się z mnóstwa rzeczy. Z zaufania i seksu, ze śmiechu, żalu, przebaczenia, nadziei...Właściwie ze wszystkiego. A jeśli znajdziecie właściwą osobę, wszystkie te rzeczy razem znaczą więcej, niż gdyby je zsumować po kolei.
— 'Zawrót głowy' Spohie McKenzie
Reposted fromviszys viszys

June 11 2014

Jest mi bardzo źle, kiedy żyję sama. (...) cały czas muszę być fantastyczna, inteligentna, wrażliwa, wyjątkowa.
Reposted fromviszys viszys

April 07 2014

0911 33bb
Reposted fromliquirizja liquirizja

March 25 2014

0911 33bb
Reposted fromliquirizja liquirizja

February 09 2014

- nie patrz tak na mnie.

- jak?

- jakbyśmy planowali jakąś wspólną przyszłość.

— K&R
Reposted fromliquirizja liquirizja

February 07 2014

3064 ea89 500
Reposted fromliquirizja liquirizja

August 16 2012

9446 2963
Reposted fromliquirizja liquirizja

January 18 2012

będę mruczał upiorne kołysanki, świecie zaśnij wreszcie, zdrętwiej, zemdlej i nie rań więcej
— Świetlicki
Reposted fromwowlovely wowlovely

January 16 2012

ucieknijmy, mamy jakieś pieniądze, znajdźmy jakiś motel, kupmy odgrzewaną pizze z mikrofali i frytki, a przede wszystkim dwie butelki wina i wejdźmy do wanny, umyję cię, scałuję z ciebie wszystko, umyję cię, wytrę ręcznikiem, położę do łóżka, i zacznę całować, i mówić ci, opowiadać cały świat.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely

January 08 2012

Jak łatwo zapomnieć o tym, że życie może runąć w każdej chwili, że fundamenty naszej codzienności zbudowane są z patyków.
— Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely

January 04 2012

Niech pan uważa, bo pan umrze. I będzie pan chodził zabity.
— L.C.
Reposted fromwowlovely wowlovely

December 26 2011

3502 5405
Reposted fromzombiecamel zombiecamel

December 23 2011

W strugach deszczu spłynie, Twój szelmowski śmiech
— Pierwsze krople deszczu
Reposted fromwowlovely wowlovely

November 16 2011

Smak herbaty rośnie proporcjonalnie do spadającej temperatury za oknem. 
Reposted from18 18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl