Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

"Nie pamiętam co kupiłem,   a pamiętam twój uśmiech."
  — DONIU & NOWATOR
  Reposted fromnoone97 noone97

  November 05 2018

  Chciałabym znowu mieć Cię przy sobie
  — nevermind
  Reposted fromnevermind336 nevermind336

  October 21 2018

  Świat jest bardzo niebezpieczny.
  — nevermind
  Reposted fromnevermind336 nevermind336

  September 28 2018

  ZACZYNAM WSZYSTKO OD NOWA.
  — nevermind
  Reposted fromnevermind336 nevermind336

  September 27 2018

  2393 f5bf 500
  Reposted fromnoone97 noone97

  September 11 2018

  9643 b83e
  Reposted fromnoone97 noone97

  August 26 2018

  Jak zapytasz jak się trzymam, wiedz że nie trzymam się wcale. 
  Nie wiem co ze sobą zrobić i nie wiem co będzie dalej.
  Czuję ból w żołądku, w głowie, dziwnie mi bije serce.
  Wiem że znasz to, ale ja mam dzisiaj tego dużo więcej.
  Reposted fromnoone97 noone97

  August 23 2018

  Szukam czegoś, co mi się w tobie spodoba, lecz czasami nie warto szukać na siłę.
  — nevermind
  Reposted fromnevermind336 nevermind336
  Życie nie kończy się na jednym facecie. Jeden odejdzie, pojawi się drugi.
  — nevermind
  Reposted fromnevermind336 nevermind336

  August 21 2018

  "Nie wiem czy potrafię ufać i to przykre, ufalem wielu bliskim, sprawili mi krzywdę" 
  — Remek- Podaj mi rękę...
  Reposted fromnoone97 noone97
  Mam już dość, mam dość wiecznych porażek, rozczarowań, pretensji, udawania że wszystko jest w porządku.  
  — NoOne
  Reposted fromnoone97 noone97 vianoone97 noone97
  Ludzie, dajcie mi po prostu kurwa święty spokój.
  — nevermind
  Reposted fromnevermind336 nevermind336

  Cień, mrok, otacza mnie pustka

   Łamane szkło przebija mi dłoń

   Odchodzę w ciszy

   Sił a, ból, tak głęboko we mnie

   Potrzebuję ci ę , właśnie teraz

   Przyjd ź do mnie, pomóż mi zapomnieć

  — fragm ,,w umyśle'' nevermind
  Reposted fromnevermind336 nevermind336
  Muszę wyładować na tobie emocje
  — nevermind
  Reposted fromnevermind336 nevermind336
  Czasami uwielbiam sprawiać innym ból.
  — nevermind
  Reposted fromnevermind336 nevermind336

  August 17 2018

  Nie jest za późno by mówić przepraszam

  — nevermind
  Reposted fromnevermind336 nevermind336

  August 01 2018

  Nie można kogoś kochać tak samo jak za pierwszym razem
  — nevermind
  Reposted fromnevermind336 nevermind336
  Nie buduj zamku podejrzeń na jednym słowie
  — Umberto Eco
  Reposted fromnevermind336 nevermind336

  July 25 2018

  Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, ze osiagniecie go wymaga czasu.  Czas i tak uplynie.
  Reposted fromnevermind336 nevermind336
  Najlepszy czas na działanie jest teraz!
  — Mark Fisher
  Reposted fromnevermind336 nevermind336
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl